ប្រជុំ​ពិភាក្សា​ស្តីពី​ការ​អនុវត្តគំរោង “ការ​កាត់បន្ថយ​ភាព​ងាយ​រង​គ្រោះ​នៃជីវភាព​របស់ប្រជាជន​កម្ពុជា​នៅជនបទ​តាមរយៈ​ការ​ពង្រឹងផែនការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាព”

DCC Vulnerable project 24Aug2016«ខេត្តសៀមរាប» នៅថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នាយក​ដ្ឋាន​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​នៃអគ្គ​លេខា​ធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិ​អភិវឌ្ឍន៍​ដោយ​ចីរភាព​សហការ​ជាមួយ​កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហ​ប្រជាជាតិ(UNDP) និង​អគ្គលេខា​ធិការ​ដ្ឋាន​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​តាមបែប​ប្រជា​ធិប​តេយ្យ​នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (NCDD-S) បានរៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​ពិភាក្សាស្តីពីការអនុវត្តគំរោង «ការកាត់បន្ថយភាពងាយ​រង​គ្រោះ​នៃ​ជីវភាព​របស់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជានៅជនបទ​តាម​រយៈការ​ពង្រឹង​ផែនការ​ប្រែប្រួល​អាកាស​ធាតុ​នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងអនុវត្ត​សកម្មភាព​អាទិភាព» ដែលមានរយៈពេល៥ឆ្នាំ ពីឆ្នាំ២០១៥ដល់២០១៩ មានថវិកាប្រមាណ ៤,៥លានដុល្លាអាមេរិក

Read more...
 

Job Announcement - Firm to Provide Web Development and Database Management Services

Closing date: 09 September 2016 (17:00)

The Cambodia Climate Change Alliance (CCCA) is a multi-donor initiative funded by EU, Sida, and UNDP with a comprehensive and innovative approach to address climate change in Cambodia. The overall objective is to strengthen national systems and capacities to support the coordination and implementation of Cambodia’s climate change response, contributing to a greener, low carbon, climate-resilient, equitable, sustainable and knowledge-based society. The specific objective is to contribute to the implementation of the Cambodia Climate Change Strategic Plan 2014-2023.

Read more...
 

Job Announcement - Video documentary on KAP2 study and Finalize the Khmer version of an existing UNEP video

Closing date: 09 September 2016 (17:00)

The Cambodia Climate Change Alliance (CCCA) is a multi-donor initiative funded by EU, Sida, and UNDP with a comprehensive and innovative approach to address climate change in Cambodia. The overall objective is to strengthen national systems and capacities to support the coordination and implementation of Cambodia’s climate change response, contributing to a greener, low carbon, climate-resilient, equitable, sustainable and knowledge-based society. The specific objective is to contribute to the implementation of the Cambodia Climate Change Strategic Plan 2014-2023.

Read more...
 

Consultant - Short-film Producer for Adaption Fund

Closing date: 31 August 2016, 17:00

An Adaptation Fund (AF) project has been developed by UNEP and the Ministry of Environment (MoE) in Cambodia to address the vulnerability of rural communities to climate change using ecoagriculture. The project “Enhancing Climate Change Resilience of Rural Communities living in Protected Areas in Cambodia” aims to enhance the climate change resilience of communities living around five community protected area (CPA) intervention sites, as well as downstream communities, to the climate change-induced hazard of erratic rainfall.

Read more...
 

Training Workshop on Grant Implementation Guideline for Grant Facility Window 3 (Research and Innovation Projects) and Refesher Training for Grant Facility Window 1

GIGWindow3 01Aug2016Phnom Penh, 01st August 2016 – The Department of Climate Change (DCC), General Secretariat​​ of the National Council for Sustainable Development (GSSD) with support from Cambodia Climate Change Alliance (CCCA) programme organized a training workshop on “Grant Implementation Guidelines” to 8 national institutions and Non-Governmental Organizations which successfully obtained grants from CCCA for implementation of climate change research and innovation projects and to projects with approved climate change action plans with a total of 41 participants (16 are female).

Read more...
 

Two sectoral ministries improved and strengthened climate responsive budget and planning for 2017

MPWT workshop on CBA 28 29 Jul 2016Phnom Penh, 28-29 July 2016: General Secretariat of the National Council for Sustainable Development (GSSD) in cooperation with the Ministry of Water Resources and Meteorology (MoWRAM) and the Ministry of Public Works and Transport (MPWT) with support of Cambodia Climate Change Alliance (CCCA) organized individual workshops to present the result of work done to improve integration of climate change in the investment programmes and budget submissions of the ministries of water resources and meteorology, and public works and transport.

Read more...
 

Get Email Alerts when we add anything here

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

YouCMSAndBlog Module Generator Wizard Plugin

Climate Change NewsLinks

 • Scenes from a drought - Across the country, water scarcity is threatening health and livelihoods +

  Source: Phnom Penh Post, 29 April 2016 Banteay Meanchey Since December, the only source of free water for the 600 Read More
 • Tonnes of fish killed by heat in Kampong Thom +

  Source: Phnom Penh Post Mon, 25 April 2016​ Niem Chheng and Sen David Record-breaking temperatures and drought are wreaking havoc Read More
 • Ratanakkiri Running Out of Water Amid Worst Drought in Years +

  Source: The Camboida Daily With a severe drought choking the northeast, it’s only a matter of weeks before many residents Read More
 • Kingdom’s lightning deaths spike in 2015 +

  Source: Phnom Penh Post Thu, 7 January 2016, by Morn Vanntey and Igor Kossov Deaths from lightning strikes jumped 42.6 Read More
 • លោក​ទិន ពន្លក៖ សន្និ​សីទ​អាកាស​ធាតុ​ក្នុង​ប្រទេស​បារាំង​ជា​ឱកាស​ចុងក្រោយ​សម្រាប់​ពិភព​លោក +

  ប្រភព: វិទ្យុបារាំង​អន្តរជាតិ (RFI) ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុបារាំង​អន្តរជាតិ​នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី១ធ្នូ​នេះ គឺ​លោក​ទិន ពន្លកអគ្គលេខាធិការ​ក្រុមប្រឹក្សាជាតិ​អភិវឌ្ឍន៍​ដោយ​ចីរភាព​នៃ​ក្រសួង​បរិស្ថាន។ឆ្លើយ​នឹង​សំណួរ​របស់​គួច គន្ធារ៉ា លោក​ទិនពន្លក​ដែល​កំពុង​ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​សន្និសីទ​អន្តរជាតិ​ស្តីពី​អាកាសធាតុ​រៀបចំ​ក្នុង​ប្រទេស​បារាំង​បាន​ប្រាប់​ឲ្យ​ដឹង​ពី​វិធានការ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ក្នុង​ការ​ចូលរួម​ទប់ទល់​នឹង​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ។ យោង​តាម​លោក ​ទិន ពន្លក កម្ពុជា​ជា​ប្រទេស​កំពុង​អភិវឌ្ឍន៍​មួយ​ដែល​កំពុង​រងគ្រោះ​ដោយ​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​ក្នុង​ភពផែនដី និង​សង្ឃឹម​ថាសន្និសីទ​អន្តរជាតិ​ពេល​នេះជា​ឱកាស​ចុង​ក្រោយ​ដែល​ប្រទេស​ទំាង​អស់​ក្នុង​លោក​ត្រូវ​រក​ឲ្យ​បាន​នូវ​កិច្ចព្រមព្រៀង​មួយ​ក្នុង​ការ​ទប់​ស្កាត់​សីតុណ្ហភាព​មិន​ឲ្យ​លើស​ពី២អង្សា​ចាប់​ពី​ពេល​នេះ​ទៅ​ដំណាច់​សតវត្ស​ទី២១។     Read More
 • Statement by Cambodia's King in CoP 21 in Paris +

  His Majesty King Norodom Sihamoni, chairs of the Cambodia’s delegators, delivered statementin the Leader Event of the 21st Conference of Read More
 • 1

Members Login

Test your climate change knowledge - get a chance to win a prize

CLIMATE QUIZ

Up coming events

Last month August 2016 Next month
S M T W T F S
week 31 1 2 3 4 5 6
week 32 7 8 9 10 11 12 13
week 33 14 15 16 17 18 19 20
week 34 21 22 23 24 25 26 27
week 35 28 29 30 31

Gathering knowledge from information

INFORMATION & KNOWLEDGE

Developing policies and strategies with evidence based knowledge

POLICIES & STRATEGIES

Building a strong financial framework based on National Strategies and Action Plans

CLIMATE FINANCING

Coordinating an adaptation and mitigation response based on National Action Plans

CLIMATE ACTIONS