ប្រជុំ​ពិភាក្សា​ស្តីពី​ការ​អនុវត្តគំរោង “ការ​កាត់បន្ថយ​ភាព​ងាយ​រង​គ្រោះ​នៃជីវភាព​របស់ប្រជាជន​កម្ពុជា​នៅជនបទ​តាមរយៈ​ការ​ពង្រឹងផែនការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាព”

DCC Vulnerable project 24Aug2016«ខេត្តសៀមរាប» នៅថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នាយក​ដ្ឋាន​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​នៃអគ្គ​លេខា​ធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិ​អភិវឌ្ឍន៍​ដោយ​ចីរភាព​សហការ​ជាមួយ​កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហ​ប្រជាជាតិ(UNDP) និង​អគ្គលេខា​ធិការ​ដ្ឋាន​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​តាមបែប​ប្រជា​ធិប​តេយ្យ​នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (NCDD-S) បានរៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​ពិភាក្សាស្តីពីការអនុវត្តគំរោង «ការកាត់បន្ថយភាពងាយ​រង​គ្រោះ​នៃ​ជីវភាព​របស់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជានៅជនបទ​តាម​រយៈការ​ពង្រឹង​ផែនការ​ប្រែប្រួល​អាកាស​ធាតុ​នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងអនុវត្ត​សកម្មភាព​អាទិភាព» ដែលមានរយៈពេល៥ឆ្នាំ ពីឆ្នាំ២០១៥ដល់២០១៩ មានថវិកាប្រមាណ ៤,៥លានដុល្លាអាមេរិក

Read more...
 

Training Workshop on Grant Implementation Guideline for Grant Facility Window 3 (Research and Innovation Projects) and Refesher Training for Grant Facility Window 1

GIGWindow3 01Aug2016Phnom Penh, 01st August 2016 – The Department of Climate Change (DCC), General Secretariat​​ of the National Council for Sustainable Development (GSSD) with support from Cambodia Climate Change Alliance (CCCA) programme organized a training workshop on “Grant Implementation Guidelines” to 8 national institutions and Non-Governmental Organizations which successfully obtained grants from CCCA for implementation of climate change research and innovation projects and to projects with approved climate change action plans with a total of 41 participants (16 are female).

Read more...
 

Two sectoral ministries improved and strengthened climate responsive budget and planning for 2017

MPWT workshop on CBA 28 29 Jul 2016Phnom Penh, 28-29 July 2016: General Secretariat of the National Council for Sustainable Development (GSSD) in cooperation with the Ministry of Water Resources and Meteorology (MoWRAM) and the Ministry of Public Works and Transport (MPWT) with support of Cambodia Climate Change Alliance (CCCA) organized individual workshops to present the result of work done to improve integration of climate change in the investment programmes and budget submissions of the ministries of water resources and meteorology, and public works and transport.

Read more...
 

New release – Study Report on Promoting Private Sector Contribution to the Climate Change Response in Cambodia

Report Private sector mapping v6 FINAL 1The role of the private sector in climate finance will become increasingly important as the country develops.

A study on “Promoting private sector contribution to the climate change response in Cambodia” has been conducted at the request of the Department of Climate Change (DCC), General Secretariat of the National Council for Sustainable Development (GSSD) with support from the Cambodia Climate Change Alliance programme (CCCA).

Read more...
 

Learning Event on Sharing Experiences on the Design and Implementation of CCCSP/CCAP Actions

Learning event 1Battambang – 30 June-01 July 2016, Department of Climate Change (DCC), General Secretariat of the National Council for Sustainable Development, with financial support of the Cambodia Climate Change Alliance (CCCA), organized a “Learning Event on Sharing Experiences on the Design and Implementation of Cambodia Climate Change Strategic Plan (CCCSP)/Climate Change Action Plan (CCAP) Actions” at Battambang Province with participation of about 100 climate change practitioners and representatives, including the 21 CCCA-funded projects, NGOs and development partners.

Read more...
 

New Release – Report on Second Study on Understanding Public Perception of Climate Change in Cambodia: Knowledge, Attitudes and Practices (KAP2)

KAP2 Report Cover EnThe Second Study on Understanding Public Perception of Climate Change in Cambodia: Knowledge, Attitudes and Practices (KAP2 Report) is produced to identify and evaluate changes in knowledge, attitudes and practices of the public relating to climate change to improve the national and sub-national response to climate change.

The information in the study derived from a nationally representative survey of 1000 Cambodians, 67 in-depth interviews with influenctial people from national and provincial government agencies, media and non-governmental organisations, and five case studies.

Read more...
 

Get Email Alerts when we add anything here

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

YouCMSAndBlog Module Generator Wizard Plugin

Climate Change NewsLinks

 • The new normal: facing climate change +

  Source: Phnom Penh Post, Fri, 17 February 2017   Last year’s drought caused a nationwide crisis, with harvests ruined, forest Read More
 • Act Together to Protect Cambodia From Climate Change +

  Source: The Cambodia Daily, 4 January 2016 It’s time for us to discuss, plan and act together to protect Cambodia Read More
 • Ambitious agenda needed to fight climate change +

  Source: The Phnom Penh Post Fri, 16 September 2016 George Edgar Last December, 195 countries, including Cambodia, gathered in Paris Read More
 • Scenes from a drought - Across the country, water scarcity is threatening health and livelihoods +

  Source: Phnom Penh Post, 29 April 2016 Banteay Meanchey Since December, the only source of free water for the 600 Read More
 • Tonnes of fish killed by heat in Kampong Thom +

  Source: Phnom Penh Post Mon, 25 April 2016​ Niem Chheng and Sen David Record-breaking temperatures and drought are wreaking havoc Read More
 • Ratanakkiri Running Out of Water Amid Worst Drought in Years +

  Source: The Camboida Daily With a severe drought choking the northeast, it’s only a matter of weeks before many residents Read More
 • 1

Members Login

Test your climate change knowledge - get a chance to win a prize

CLIMATE QUIZ

Up coming events

Last month May 2018 Next month
S M T W T F S
week 18 1 2 3 4 5
week 19 6 7 8 9 10 11 12
week 20 13 14 15 16 17 18 19
week 21 20 21 22 23 24 25 26
week 22 27 28 29 30 31

Gathering knowledge from information

INFORMATION & KNOWLEDGE

Developing policies and strategies with evidence based knowledge

POLICIES & STRATEGIES

Building a strong financial framework based on National Strategies and Action Plans

CLIMATE FINANCING

Coordinating an adaptation and mitigation response based on National Action Plans

CLIMATE ACTIONS