ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន និងក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម សាកល្បងដាក់បញ្ចូលការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅក្នុងផែនការថវិការបស់ខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

Ingetration CC into MOWRAM budget 17Jun2016រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦៖ ក្រសួង​សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនបាន​ឯកភាព​សាក​ល្បង​ដាក់​បញ្ចូល​ការ​ប្រែ​ប្រួល​អា​កាស​​ធាតុទៅក្នុងផែនការនិង​ថវិកា​របស់ខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ ដើម្បីធ្វើ​ឱ្យ​គម្រោង​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់​ទាំង​ថ្នាក់​ជាតិ​និង​ក្រោម​ជាតិ​មាន​ភាព​ធន់​នឹង​អាកាសធាតុ​។ ការ​ឯកភាព​នេះ បាន​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​​ដែលមាន​អ្នក​ចូលរួម​សរុប​ប្រមាណ​២០នាក់ តំណាង​មកពីនាយកដ្ឋានជំនាញ​នៃ​ក្រសួង​សាធារណការ​និង​ដឹក​ជញ្ជូន តំណាង​អគ្គ​លេខាធិការ​ដ្ឋាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជាតិ​អភិវឌ្ឍន៍​​ដោយចីរភាព(អ.ក.អ.ច.) និង​កម្មវិធីសម្ព័ន្ធភាព​ប្រែប្រួល​​អាកាសធាតុ​កម្ពុជា (Cambodia Climate Change Alliance: CCCA)។

Read more...
 

New Release – Report on Climate Public Expenditure Review 2013-2014

Report on CPER 2013 2014 Cover pageThe Cambodia Climate Public Expenditure Review (CPER) report has been developed, with technical support from the National Council for Sustainable Development (NCSD) and Cambodia Climate Change Alliance (CCCA), by the Climate Change Technical Team of Ministry of Economy and Finance (MEF).

This review presented the evolution of public expenditure since 2009 and analyzes its alignment with Climate Change Action Plans (CCAPs) in key ministries is part of a broader effort by the MEF to support the Cambodian Climate Change Strategic Plan adopted by the RGC in 2013, and to ensure that climate change, as a cross-cutting priority in the National Strategic Development Plan (NSDP) 2014-2018, is well reflected in public investments and activities on the ground. Key findings are:

Read more...
 

Training on Climate Responsive Budgeting to Finance and Planning Staff of Two-Sectoral Ministries and MEF

Traning on Responsive Budgeting9May2016PHNOM PENH, 09 May 2016: Following a basic level training on linking climate policy and public finance in November 2016, today, UNITAR in partnership with Economics and Finance Institute (EFI)/Ministry of Economics and Finance (MEF) and the Cambodia Climate Change Alliance (CCCA) is delivering an intermediate level training on “Climate-Responsive Budgeting” to advance the knowledge of how climate change can be integrated into the budget process and planning of sectoral ministries. 26 trainees from Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF), Ministry of Public Works and Transport (MPWT), EFI, MEF and the General Secretariat for Sustainable Development are engaged in the three-day training.

Read more...
 

Climate Change Newsletter No4, Jan-Mar 2016

CLIMATE CHANGE POLICY AND IMPLEMENTATION

CC Response: Moving from Strategy to Implementation in 2015

The Annual Conference of the Ministry of Environment held last February provided an opportunity to take stock of the progress made in the implementation of the climate change response laid out in the Cambodia Climate Change Strategic Plan 2014-2023. The balance was clearly positive, highlighting a number of areas where the efforts of the Department of ClimateChange (DCC), working with ministriesand various stakeholders at the central and sub-national level, have delivered significant results in 2015.

Read more...
 

Scenes from a drought - Across the country, water scarcity is threatening health and livelihoods

Source: Phnom Penh Post, 29 April 2016

Banteay Meanchey

Since December, the only source of free water for the 600 families of Tomnobdach village has been a dirt hole three metres wide.

Located at the bottom of a quarry in O’Chhrou district’s O’Beichoan commune, the long descent in 40-degree heat is a daily necessity for 69-year-old Chhorm Yuth and her three grandchildren.

The water is a murky, otherworldly blue. A metal sign planted at the edge of the hole tells villagers to take hygiene precautions.

Read more...
 

Sectoral M&E Frameworks are established to track MoH and MAFF climate change responses

MESectorPhnom Penh: 07 April 2016,​Sectoral monitoring and evaluation frameworks of climate change response are being developed by the Ministry of Health (MoH) and the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) in collaboration with the General Secretariat of the National Council for Sustainable Development (GSSD), and with the support from the Cambodia Climate Change Alliance (CCCA), International Institute for Environment and Development (IIED), and Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Read more...
 

Get Email Alerts when we add anything here

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

YouCMSAndBlog Module Generator Wizard Plugin

Climate Change NewsLinks

 • The new normal: facing climate change +

  Source: Phnom Penh Post, Fri, 17 February 2017   Last year’s drought caused a nationwide crisis, with harvests ruined, forest Read More
 • Act Together to Protect Cambodia From Climate Change +

  Source: The Cambodia Daily, 4 January 2016 It’s time for us to discuss, plan and act together to protect Cambodia Read More
 • Ambitious agenda needed to fight climate change +

  Source: The Phnom Penh Post Fri, 16 September 2016 George Edgar Last December, 195 countries, including Cambodia, gathered in Paris Read More
 • Scenes from a drought - Across the country, water scarcity is threatening health and livelihoods +

  Source: Phnom Penh Post, 29 April 2016 Banteay Meanchey Since December, the only source of free water for the 600 Read More
 • Tonnes of fish killed by heat in Kampong Thom +

  Source: Phnom Penh Post Mon, 25 April 2016​ Niem Chheng and Sen David Record-breaking temperatures and drought are wreaking havoc Read More
 • Ratanakkiri Running Out of Water Amid Worst Drought in Years +

  Source: The Camboida Daily With a severe drought choking the northeast, it’s only a matter of weeks before many residents Read More
 • 1

Members Login

Test your climate change knowledge - get a chance to win a prize

CLIMATE QUIZ

Up coming events

Last month October 2018 Next month
S M T W T F S
week 40 1 2 3 4 5 6
week 41 7 8 9 10 11 12 13
week 42 14 15 16 17 18 19 20
week 43 21 22 23 24 25 26 27
week 44 28 29 30 31

Gathering knowledge from information

INFORMATION & KNOWLEDGE

Developing policies and strategies with evidence based knowledge

POLICIES & STRATEGIES

Building a strong financial framework based on National Strategies and Action Plans

CLIMATE FINANCING

Coordinating an adaptation and mitigation response based on National Action Plans

CLIMATE ACTIONS