ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន និងក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម សាកល្បងដាក់បញ្ចូលការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅក្នុងផែនការថវិការបស់ខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

Ingetration CC into MOWRAM budget 17Jun2016រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦៖ ក្រសួង​សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនបាន​ឯកភាព​សាក​ល្បង​ដាក់​បញ្ចូល​ការ​ប្រែ​ប្រួល​អា​កាស​​ធាតុទៅក្នុងផែនការនិង​ថវិកា​របស់ខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ ដើម្បីធ្វើ​ឱ្យ​គម្រោង​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់​ទាំង​ថ្នាក់​ជាតិ​និង​ក្រោម​ជាតិ​មាន​ភាព​ធន់​នឹង​អាកាសធាតុ​។ ការ​ឯកភាព​នេះ បាន​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​​ដែលមាន​អ្នក​ចូលរួម​សរុប​ប្រមាណ​២០នាក់ តំណាង​មកពីនាយកដ្ឋានជំនាញ​នៃ​ក្រសួង​សាធារណការ​និង​ដឹក​ជញ្ជូន តំណាង​អគ្គ​លេខាធិការ​ដ្ឋាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជាតិ​អភិវឌ្ឍន៍​​ដោយចីរភាព(អ.ក.អ.ច.) និង​កម្មវិធីសម្ព័ន្ធភាព​ប្រែប្រួល​​អាកាសធាតុ​កម្ពុជា (Cambodia Climate Change Alliance: CCCA)។

Read more...
 

Training on Climate Responsive Budgeting to Finance and Planning Staff of Two-Sectoral Ministries and MEF

Traning on Responsive Budgeting9May2016PHNOM PENH, 09 May 2016: Following a basic level training on linking climate policy and public finance in November 2016, today, UNITAR in partnership with Economics and Finance Institute (EFI)/Ministry of Economics and Finance (MEF) and the Cambodia Climate Change Alliance (CCCA) is delivering an intermediate level training on “Climate-Responsive Budgeting” to advance the knowledge of how climate change can be integrated into the budget process and planning of sectoral ministries. 26 trainees from Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF), Ministry of Public Works and Transport (MPWT), EFI, MEF and the General Secretariat for Sustainable Development are engaged in the three-day training.

Read more...
 

Department of Climate Change Launches 2nd Round Grant to Support Climate Change Action Plan Implementation

LaunchingGrant05Apr2016Phnom Penh, 05 April 2016: Department of Climate Change (DCC), General Secretariat of the National Council for Sustainable Development, launches its 2nd round of call for proposals to support the implementation of Climate Change Action Plans (CCAPs) in qualifying ministries approved CCAPs with fund support through Cambodia Climate Change Alliance (CCCA). Those eligible ministries include Ministry of Environment, Ministry of Industry and Handicraft, Ministry of Mines and Energy, Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction, Ministry of Tourism and Ministry of Information.

Read more...
 

Exploring opportunities for climate smart investments from the private sector

Private sector mapping consultation 17Mar 2016

Phnom Penh 17th March 2016,

50 representatives of the private sector, Government ministries, NGOs and development partners participated in consultations on opportunities to increase private investment in the climate change response.

H.E. Tin Ponlok, Secretary General of the National Council for Sustainable Development (NCSD), indicated that “private sector funds, globally, represented 60% of total climate change finance in 2014”. While public funds, and in particular support from developed countries are extremely important for Cambodia as a developing and climate vulnerable country, rapid economic growth also offers opportunities to increase the flow of private investments in climate-smart solutions. These investments do not only help address climate change impacts on the economy, they also deliver economic, social and environmental benefits and contribute to sustainable growth in Cambodia.

Read more...
 

Climate Change NewsLinks

 • The new normal: facing climate change +

  Source: Phnom Penh Post, Fri, 17 February 2017   Last year’s drought caused a nationwide crisis, with harvests ruined, forest Read More
 • Act Together to Protect Cambodia From Climate Change +

  Source: The Cambodia Daily, 4 January 2016 It’s time for us to discuss, plan and act together to protect Cambodia Read More
 • Ambitious agenda needed to fight climate change +

  Source: The Phnom Penh Post Fri, 16 September 2016 George Edgar Last December, 195 countries, including Cambodia, gathered in Paris Read More
 • Scenes from a drought - Across the country, water scarcity is threatening health and livelihoods +

  Source: Phnom Penh Post, 29 April 2016 Banteay Meanchey Since December, the only source of free water for the 600 Read More
 • Tonnes of fish killed by heat in Kampong Thom +

  Source: Phnom Penh Post Mon, 25 April 2016​ Niem Chheng and Sen David Record-breaking temperatures and drought are wreaking havoc Read More
 • Ratanakkiri Running Out of Water Amid Worst Drought in Years +

  Source: The Camboida Daily With a severe drought choking the northeast, it’s only a matter of weeks before many residents Read More
 • 1

Test your climate change knowledge - get a chance to win a prize

CLIMATE QUIZ

The CCCA is implemented by the National Council for Sustainable Development and support by these partners

Cambodia Climate Change Alliance