លោក​ទិន ពន្លក៖ សន្និ​សីទ​អាកាស​ធាតុ​ក្នុង​ប្រទេស​បារាំង​ជា​ឱកាស​ចុងក្រោយ​សម្រាប់​ពិភព​លោក

Video Dr.Ponlokប្រភព: វិទ្យុបារាំង​អន្តរជាតិ (RFI)

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុបារាំង​អន្តរជាតិ​នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី១ធ្នូ​នេះ គឺ​លោក​ទិន ពន្លកអគ្គលេខាធិការ​ក្រុមប្រឹក្សាជាតិ​អភិវឌ្ឍន៍​ដោយ​ចីរភាព​នៃ​ក្រសួង​បរិស្ថាន។ឆ្លើយ​នឹង​សំណួរ​របស់​គួច គន្ធារ៉ា លោក​ទិនពន្លក​ដែល​កំពុង​ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​សន្និសីទ​អន្តរជាតិ​ស្តីពី​អាកាសធាតុ​រៀបចំ​ក្នុង​ប្រទេស​បារាំង​បាន​ប្រាប់​ឲ្យ​ដឹង​ពី​វិធានការ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ក្នុង​ការ​ចូលរួម​ទប់ទល់​នឹង​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ។ យោង​តាម​លោក ​ទិន ពន្លក កម្ពុជា​ជា​ប្រទេស​កំពុង​អភិវឌ្ឍន៍​មួយ​ដែល​កំពុង​រងគ្រោះ​ដោយ​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​ក្នុង​ភពផែនដី និង​សង្ឃឹម​ថាសន្និសីទ​អន្តរជាតិ​ពេល​នេះជា​ឱកាស​ចុង​ក្រោយ​ដែល​ប្រទេស​ទំាង​អស់​ក្នុង​លោក​ត្រូវ​រក​ឲ្យ​បាន​នូវ​កិច្ចព្រមព្រៀង​មួយ​ក្នុង​ការ​ទប់​ស្កាត់​សីតុណ្ហភាព​មិន​ឲ្យ​លើស​ពី២អង្សា​ចាប់​ពី​ពេល​នេះ​ទៅ​ដំណាច់​សតវត្ស​ទី២១។

 

 

Climate Change NewsLinks

 • The new normal: facing climate change +

  Source: Phnom Penh Post, Fri, 17 February 2017   Last year’s drought caused a nationwide crisis, with harvests ruined, forest Read More
 • Act Together to Protect Cambodia From Climate Change +

  Source: The Cambodia Daily, 4 January 2016 It’s time for us to discuss, plan and act together to protect Cambodia Read More
 • Ambitious agenda needed to fight climate change +

  Source: The Phnom Penh Post Fri, 16 September 2016 George Edgar Last December, 195 countries, including Cambodia, gathered in Paris Read More
 • Scenes from a drought - Across the country, water scarcity is threatening health and livelihoods +

  Source: Phnom Penh Post, 29 April 2016 Banteay Meanchey Since December, the only source of free water for the 600 Read More
 • Tonnes of fish killed by heat in Kampong Thom +

  Source: Phnom Penh Post Mon, 25 April 2016​ Niem Chheng and Sen David Record-breaking temperatures and drought are wreaking havoc Read More
 • Ratanakkiri Running Out of Water Amid Worst Drought in Years +

  Source: The Camboida Daily With a severe drought choking the northeast, it’s only a matter of weeks before many residents Read More
 • 1

Test your climate change knowledge - get a chance to win a prize

CLIMATE QUIZ